Giới Thiệu TP-Hồ Chí Minh

Là thành phố lớn nhất miền Nam (Việt Nam), là trung tâm kinh tế cả nước. Tp-Hồ Chí Minh có dân số 8.426.3000 người (số liệu 2016), diện tích 2095,5 km². Tp-Hồ Chí Minh thành lập được 394 năm (1623-2017) trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mảnh đất Sài Gòn-Gia Định xưa vẫn tiếp tục phát triển không ngừng và Tp-Hồ Chí Minh hôm nay được đánh giá là một trong những thành phố năng động nhất thế giới.

ban-do-tp-ho-chi-minh

 

*Kinh tế

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh là 8,05% (vượt chỉ tiêu 0,05 và cao hơn cùng kỳ năm trước). Trong đó ngành nông-lâm-thủy sản chiếm tỉ lệ 5,81% (năm 2015 là 5,66%); công nghiệp-xây dựng chiếm 5,81 (năm 2015 là 7,71%); ngành dịch vụ năm 2016 chiếm 8,07%  (năm 2015 là 7,9%).

-Năm 2016, tổng vốn đầu tư xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 310,52 ngàn tỷ vnd bằng 100,13% mục tiêu đề ra, so cùng kỳ 2015 tăng 9,26%.

-Tổng thu nhà nước ước đạt 307.336 tỷ vnd, đạt 103,03% dự toán tăng so với cùng kỳ (tăng 12,43%)

-Tổng chi ngân sách địa phương 59.407 tỷ vnd, đạt 93,11% dự toán (tăng 14,5% so cùng kỳ)

-Tín dụng năm 2016 tăng 16,94% so tháng cùng kỳ

-Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố là 107,33% (giảm 0,52% so với cùng kỳ)

 

*Nông lâm thủy sản

Tình hình năm 2016, tổng giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước đạt 19.685,5 tỷ vnd: thủy sản chiếm tỉ lệ 27,3%, tăng 7,7%; lâm nghiệp chiếm 0,9%, giảm 3,7% so với cùng kỳ; nông nghiệp chiếm 71,8%, tăng 5,3%.

– Nông nghiệp

Có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể: Chăn nuôi 7.847,2 tỷ vnd, tăng 4,5% so với năm 2015; trồng trọt 4.838,0 tỷ vnd, tăng 3,9%; cả ngành nông nghiệp thành phố ước đạt 14.142,2 tỷ vnd, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

+Trồng trọt:

Tổng diện tích cây gieo trồng hàng năm trên toàn địa bàn ước đạt 42.325 ha, giảm 3% so với cùng kỳ. Sản lượng trồng trọt năm 2016 ước đạt 85.187 tấn, giảm 3,6%, cụ thể: diện tích bắp giảm 48,9% so với năm trước; đậu phộng tăng 3,1%; diện tích hoa lan chiếm 45,6%, tăng 2,4%; diện tích lúa nước 19.471 ha, giảm 4,5%; rau quả các loại 7.962 ha, giảm 10,9%; cây cảnh, hoa 1.251,1 ha, tăng 1,7%; mía tăng 3,7%.

+ Chăn nuôi:

Theo kết quả thống kê vào thời điểm 1/10/2016, trên địa bàn thành phố có: Tổng đàn bò 127,6 ngàn con, giảm 2,2%; đàn heo 281,6 ngàn con, giảm 8,5% so với cùng kỳ và đàn trâu 4.995 con, giảm 8,7% so với năm 2015. Ngoài ra, đàn gia cầm: đàn gà đạt 417,9 ngàn con.

– Lâm nghiệp

170,1 tỷ vnd là giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2016 thành phố đạt được (giảm 3,7% so với cùng kỳ). Đất lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 36.881 ha, trong đó diện tích đất rừng là 34.550 ha, chiếm độ che phủ khoảng 16,5%.

-Thủy sản

Theo thống kê, sản lượng thủy sản năm 2016 đạt được 57.412,7 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ: sản lượng khai thác ước đạt 19.927,8 tấn, giảm 8,1% so với năm 2015; nuôi trồng chiếm tỷ lệ 37.485 tỷ vnd, tăng 10,6% .

5.373,2 tỷ vnd là giá trị sản xuất thủy sản ước đạt của thành phố Hồ Chí Minh (tăng 7,7% so với năm 2015). Trong đó, khai thác bị giảm 7,1%; dịch vụ tăng 68,7%; nuôi trồng chiếm tỉ lệ 73,1%, tăng 8,2%.

 

*Công nghiệp-Xây dựng

-Công nghiệp:

Các chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ước đạt tăng khoảng 7,33% so với năm ngoái: chế tạo tăng 7,28% đóng góp 7,06 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 14,68% đóng góp 0,28 điểm phần trăm; công nghiệp chế biến, sản xuất phân phối điện năng tăng 9,3% đóng góp 0,08 điểm phần trăm so với 2015;  khai khoáng giảm 32,65% nên làm giảm 0,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung năm 2016.

-Xây dựng

Tổng kết 2016, giá trị sản xuất xây dựng (theo giá hiện hành ) đạt khoảng 215.019,70 tỷ vnd, bao gồm: khu vực đầu tư nước ngoài ở thành phố là 18.564,33 tỷ vnd, chiếm tỉ lệ 8,63%; khu vực ngoài nhà nước ước đạt 180.332,66 tỷ vnd, chiếm 83,87%; khu vực nhà nước là 16.122,72 tỷ vnd, chiếm 7,5%.

 

*Dịch vụ

Theo số liệu thống kê, mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2016 toàn địa bàn thành phố ước đạt 682.703 tỷ vnd, tăng 9,1% so cùng kỳ năm trước.

-Phân chia theo thành phần kinh tế: khu vực dịch vụ có đầu tư nước ngoài 70.986,7 tỷ vnd, chiếm tỉ lệ 10,4%, tăng 18,2%.13 so với năm 2015;  khu vực ngoài nhà nước ước đạt 557.759,2 tỷ vnd, chiếm 81,7%, tăng 7,9%; khu vực dịch vụ nhà nước 53.957,2 tỷ vnd, chiếm 7,9%, tăng 10,8% so với năm 2015.

– Phân chia theo ngành kinh tế:

+Du lịch: Dự đoán cả năm 2016 đạt 19.840,9 tỷ vnd, chiếm 2,9%, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

+ Bán lẻ hàng hóa: Ước đạt cả năm là 534.314,6 tỷ vnd, chiếm tỉ lệ 78,3% trong tổng mức, tăng 10,2%.

+Dịch vụ lưu trú, kinh doanh ăn uống: Cả năm ước tính được khoảng 81.950,8 tỷ vnd, chiếm 12%, tăng 5,16%.

+Dịch vụ tiêu dùng khác: Thống kê cả năm đạt 46.596,7 tỷ vnd, chiếm 6,8%, tăng 5,9%.

 

*Xuất nhập khẩu

– Xuất khẩu

12 tháng năm 2016, thành phố đạt 31.799,8 triệu usd, tăng 5,2% so với năm trước; trừ giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu cả năm đạt khoảng 29.232,5 triệu usd, tăng 10% so với cùng kỳ.

– Nhập khẩu

Trong năm 2016, nhập khẩu đạt khoảng 37.856,9 triệu usd, tăng 12,4% so năm trước.

 

*Đầu tư

Theo tính toán, tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố năm 2016 ước thực hiện 310.521 tỷ vnd so với chỉ tiêu năm đạt 100,13%, so với năm 2015 tăng 9,26%.

-Tình hình giải ngân ODA: Hiện tại có 16 dự án, với tổng vốn 5.237,1 tỷ vnd, tập trung vào các dự án cầu đường và cấp thoát nước. Ước thực hiện trong năm khoảng 4.073 tỷ vnd, so với kế hoạch đề ra đạt 77,8%.

-Thành phố cấp phép dự án có vốn đầu tư nước ngoài:

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 12-2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn trên đại bàn đạt 1.443,8 triệu usd (so với năm trước 3.636,5 triệu usd), cụ thể: đã có 177 dự án điều chỉnh tăng thêm vốn, với số vốn là 529,2 triệu usd; thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 799 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 914,6 triệu usd.

– Doanh nghiệp thành lập mới và ngừng hoạt động

+ Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới (không tính những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài): Từ tháng 1 đến ngày 15-12-2016 có 35.327 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 14,2% so với cùng kỳ với vốn đăng ký là 292.581 tỷ vnd, tăng 49,9%.

+ Doanh nghiệp ngừng hoạt động

Tính từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2016, theo báo cáo từ cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có 25.777 doanh nghiệp ngưng, nghỉ kinh doanh, bằng 61,1% doanh nghiệp tăng trong cùng kỳ. Trong đó, cụ thể có 1.599 doanh nghiệp tư nhân; 91 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

 

*Dân số, lao động việc làm

+Dân số thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, khoảng 8.426,1 ngàn người, tăng 2,16% so với năm trước.

+Giải quyết việc làm: Thành phố đã giải quyết việc làm cho 311.135 lượt người, đạt 115,24% so với mục tiêu đề ra, tăng 5,37% so với năm ngoái. 130.109 việc làm mới được tạo ra, đạt 104,09%, tăng 5,12%. Thống kê tỷ lệ thất nghiệp là 4,4% (số liệu thu thập thông tin cung cấp lao động 8-2016).

+Các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức 83 sàn giao dịch, phiên giao dịch việc làm; với 114.819 lượt lao động được giới thiệu việc làm và có 55.466 lao động có việc. Giao lưu, tư vấn hướng nghiệp cho 326.000 lượt sinh viên, học sinh; giới thiệu, hướng dẫn thông tin tuyển dụng lao động cho 205.500 lượt người. Tổ chức giải quyết xuất khẩu lao động cho 14.048 người.

+Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Tính từ ngày 2-1 đến 30-11-2016 đã có 114.271 hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp; 113.704 lao động nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 12,6% so với năm 2015.

Những bạn sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng chưa xin được việc hay có nhu cầu tìm việc làm tốt hơn có thể liên hệ trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, giới thiệu cho nhé. Anh(chị) ở trung tâm tư vấn rất nhiệt tình, tận tâm.

– Bạn Tìm việc làm trên mạng internet
CareerLink.vn – Website Tìm Việc Làm (Hơn 4000 công việc ở Tp HCM)
270 – 272 Cộng Hòa, P13, Q Tân Bình, Tp HCM
Customer Care:(08) 3813 0501 / [email protected]

– Bạn liên hệ trung Tâm giới thiệu việc làm
Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm TP- Hồ Chí Minh
153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 35147487- 35147183-38403669

 

*Tìm nhà giá rẻ ở TP-Hồ Chí Minh

Để mua được căn nhà vừa ý với mình bạn phải thực hiện các bước sau:

-Bạn tự đánh giá bản thân trước khi mua nhà: Bạn tự hỏi mình mua nhà để làm gì ? Mình mua nhà vào thời điểm này đã phù hợp chưa ? Bạn đưa ra tiêu chí chọn nhà để, để kinh doanh hay cho thuê lại,…

-Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá trị căn nhà

+Pháp luật: Bạn kiểm tra giấy tờ sở hữu nhà, có thể thông qua chính quyền địa phương để xác minh, đừng tin lời hứa của chủ nhà.

+ Tự nhiên: Kiểu dáng, chiều dài, chiều rộng, môi trường xung quanh, hệ thống thoát nước, …Vị trí căn nhà phù hợp để ở hay buôn bán, bạn phải cân nhắc thật kỹ.

+ Kinh tế: Bạn suy nghĩ thử nếu thuê nhà ở và gửi tiết kiệm vào ngân hàng hàng hay đầu tư kinh doanh có tốt hơn là mua nhà lúc này hay không ? Liệu bạn mua nhà có ảnh hưởng quá nhiều đến các khoản chi tiêu của bạn hay không ?

Hiện nay nhiều dự án nhà giá rẻ, căn hộ bình dân được chào bán ở các quận, huyện vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể liên hệ để mua nhà nhé.
– Bạn tìm nhà trên mạng internet
Dat Xanh Group (Tập Đoàn Đất Xanh)
Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 08. 6252 5252 – 08. 6285 3896
Email: [email protected]

 

*Giáo dục

+ Mầm non: có 1.100 trường mầm non, tăng 9,34%; 14.492 phòng học, tăng 7,8% so với năm học trước; tổng số giáo viên 22.886 người, tăng 9,63%; số học sinh mầm non 366.288 người, tăng 9,27%.

+Phổ thông: có 950 trường học, tăng 0,6% so với năm ngoái; phòng học 27.175 phòng, trong đó có 1.242 phòng mới, tăng 3,33%; số lớp học 29.526, tăng 2,44; giáo viên năm 2016 là 50.084 người, tăng 1,18%; số học sinh đến trường 1.183.792 người, tăng 1,75%.

+Trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh: Có 46 trường đại học và 26 trường cao đẳng chính qui

 

*Danh nhân TP-Hồ Chí Minh

-Đông Hồ

dong-ho

Tên khai sinh Lâm Tấn Phác (1906-1969), bút hiệu Đông Hồ, ông sinh tại tỉnh Kiên Giang. Đông Hồ là một nhà thơ, nhà giáo, nhà sử học, nhà văn nổi tiếng ở miền Nam (trước năm 1975).

+1926 – 1934: Thành lập Đức học xá, chủ trương khuyến khích dạy học tiếng Việt

+1935: Cho xuất bản báo Sống ở Sài Gòn

+1945: tham gia kháng chiến chống thực dân pháp ở Sài Gòn

+1953: Đông Hồ cho ra ấn bản  tập san Nhân Loại

+1964: ông qui ẩn ở một vùng ngoại thành Sài Gòn, chú tâm viết văn, viết sử, viết báo,…

+1965: ông về công tác bên văn học của Đại học Văn khoa Sài Gòn.

+1969: Đông Hồ đột ngột qua đời khi đang giảng dạy trên lớp học.

-Nguyễn Đình Chiểu

nguyen-dinh-chieu

Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888; ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời kì cận đại Việt Nam. Ông sinh tại tỉnh Gia Định (nay là TP-Hồ Chí Minh)

+Năm 1843, đỗ tú tài tại trường thi Gia Định

+Năm 1847, ra kinh thành Huế học để chờ thi cử

+Năm 1859, thực dân Pháp chiếm Gia Định thành, gia đình ông phải chạy về quê vợ lánh nạn và tại đây ông đã cho ra đời tác phẩm bi tráng “văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”

Các tác phẩm văn chương của Nguyễn Đình Chiểu như Lục Vân Tiên, Hịch đánh chuột, Dương Từ Hà Mậu, Mười hai bài thơ và bài văn tế Trương Định, Ngư Tiều y thuật vấn đáp,…

 

*Bản đồ địa điểm vui chơi, mua sắm ở TP-Hồ Chí Minh

-Siêu Thị  Aeon Tân Phú

Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú,TP- Hồ Chí Minh
Điện Thoại+84 8 6288 7733

-Trung Tâm Mua Sắm Vincom B

Địa chỉ:72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP-Hồ Chí Minh
Điện thoại:+84 97 503 32 88


-Phòng Trà Không Tên

Địa chỉ:112 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, TP-Hồ Chí Minh
Điện thoại:+84 8 3827 3778

-Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

120 AH1, phường Tân Phú, Quận 9, TP-Hồ Chí Minh
Điện thoại:+84 8 3896 0260